Datatilsynets strategi

Visjon

Datatilsynets overordnede visjon er:

Sammen for menneskeverd og tillit i det digitale Norge

Det norske samfunnet er i en digital omstillingsprosess. Datatilsynet skal bidra til at personvernet til innbyggerne ivaretas i denne prosessen for å sikre en digitalisering som bevarer menneskeverdet og bygger tillit.

Visjonen starter med ordet «sammen». For å nå de strategiske målene, er det helt avgjørende for Datatilsynet å jobbe sammen med andre myndigheter, virksomheter, interesseorganisasjoner og innbyggerne. Også internt i tilsynet skal vi jobbe sammen på tvers av fag for å få til best mulig personvern for alle.

Illustrasjon strategi 2024.jpg