Datatilsynets strategi

Våre verdier

Datatilsynets ansatte har sammen kommet frem til hvilke fire verdier vi skal jobbe etter og som skal prege måten tilsynet arbeider på.

Uredde

  • Vi skal være en aktiv, modig og tydelig stemme i personverndebatten.
  • Vi skal være en sterk forsvarer av individets integritet og frihet.

Fremtidsrettede

  • Vi skal være nytenkende og sette tema med stor betydning for personvernet på dagsorden.
  • Vi skal være tidlig ute med å identifisere trender og personverntrusler.

Troverdige

  • Vi skal være lydhøre og møte andre med interesse, respekt og dialog.
  • Vi skal være tydelige på når vi utøver vår forvaltningsrolle og når vi utøver vår ombudsrolle.
  • Vi skal sørge for at våre avgjørelser, uttalelser og vurderinger er solid forankret i faglig kunnskap, dokumentert praksis og erfaring.

Kunnskapsrike

  • Vi skal ha god kunnskap om ulike målgruppers behov og synspunkter.
  • Vi skal ha en kultur som dyrker medarbeidernes nysgjerrighet, faglig utvikling og initiativ.