Privatpersoners lydopptak

Kan privatpersoner gjøre lydopptak av samtaler de deltar i?

Personopplysningsloven gjelder ikke for rent personlige eller private formål. Det vil si at loven ikke gjelder når du foretar skjult lydopptak som privatperson.

Noe annet er om det er fornuftig å gjøre skjulte lydopptak av samtaler du tar del i. Selv om du ikke bryter personopplysningsloven, er det vanlig høflighet å spørre om det er greit for den du snakker med at du tar opp samtalen, altså å be om samtykke.

Dette gjelder også i samtaler mellom foreldre og barn.

Dersom myndighetspersoner i kraft av sin rolle gjør skjulte lydopptak, vil det raskt oppfattes som mer problematisk og illojalt mot den man har samtalen med. Den som blir tatt opp vil føle seg krenket om opptaket blir brukt i andre sammenhenger. Personopplysningsloven vil gjelde i tilfeller der personen som gjør opptaket gjør dette som representant for en offentlig myndighet og ikke som privatperson.

Kan den som har gjort lydopptaket legge det på nett?

Du har som privatperson hatt en samtale som du har tatt opp, og du har lyst til å gjøre opptaket offentlig kjent. Kan du gjøre det?

I slike tilfeller er ikke formålet med opptaket rent personlig eller privat, i og med at du vil publisere det. Da blir det en vurdering av hensynet til ytringsfrihet mot hensynet til personvern. Men et opptak av noen andre enn deg selv er ikke din egen ytring. Datatilsynets vurdering er derfor at du ikke kan publisere opptaket, heller ikke med henvisning til ytringsfriheten.

Hva kan du gjøre dersom du har blitt tatt opp uten å vite det, og opptaket blir publisert på nett?

Ta først kontakt med den som har publisert opptaket og be om å få det fjernet. Dersom du ikke når frem, kan du ta kontakt med nettstedet der opptaket er publisert med samme krav. Dersom du fortsatt ikke når frem, kan du kontakte slettmeg.no for å få veiledning om hvordan du kan få opptaket fjernet.

Dersom du ikke når frem og du mener publisering av opptaket ikke faller innenfor ytringsfriheten, kan du klage på at opptaket ikke blir slettet til Datatilsynet.

Kan man kreve at slike opptak slettes?

Dersom personopplysningsloven gjelder, kan du kreve å få opptaket slettet. Da må du først få en vurdering fra oss om loven kommer til anvendelse. Vi anbefaler at du først forsøker å ta kontakt med publisist, nettsted og slettmeg.no for å forsøke å finne en løsning.