Innledning

Innholdet i en samtale som blir tatt opp vil som regel regnes som personopplysninger – til og med hvordan stemmen til en person høres ut kan i seg selv være en personopplysning. Det kan gi informasjon om sinnsstemning og andre forhold ved en person, for eksempel språklige evner. Dette er også informasjon som kan regnes som personopplysninger.

Det finnes ingen egne regler om lydopptak i personvernregelverket (personopplysningsloven med personvernforordningen). Det betyr at lydopptak skal skje i overenstemmelse med de generelle reglene i regelverket. 
Les mer om virksomhetens plikter etter personvernregelverket

For å ikke rammes av straffeloven, må du selv være tilstede når du skal ta lydopptak. Hvis det er i strid med straffeloven å ta lydopptak, vil det som regel heller ikke lovlig etter personvernregelverket.

6