Identitetstyveri er når noen skaffer seg, besitter, overfører, benytter eller fremstår som rette innehaver av et identifikasjonsbevis eller personopplysningene til en person for å begå økonomisk svindel, bedrageri eller annen kriminalitet.

Rent praktisk kan et identitetstyveri for eksempel være å kjøpe varer, åpne en bankkonto, registrere et telefonabonnement, eller søke om kredittkort eller lån ved å bruke en annens identitet enn sin egen.

Hvor utsatt er du for ID-tyveri?

Er du flink til å passe på egne personopplysninger? Test deg selv og finn ut hvor god du er til å beskytte deg mot ID-tyveri.

Hvor utsatt er du for ID-tyveri?