Klageskjema

Fyll ut klageskjemaet for egen del eller på vegne av en annen. Hvis klagen ikke gjelder deg og dine personopplysninger, må du legge ved en fullmakt fra den du klager på vegne av. Husk at du vil trenge BankID eller lignende for å logge inn gjennom ID-porten undervegs i prosessen.

På denne siden kan du sende inn et skjema. For å gjøre det må du først akseptere en cookie. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved å velge «administrer cookies» nederst på våre sider.