Datatilsynets jobb er blant annet å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dette regelverket skal verne personopplysningene dine. Hvis du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket kan du enten tipse oss om saken eller du kan sende oss en formell klage.

Du finner lenke til selve klageskjemaet lenger nede på denne siden.

NB: Les gjennom informasjonen på denne siden først for å spare både deg selv og oss for ekstra arbeid!

Kontakt veiledningstjenesten

Er du usikker på regelverket eller lurer du på om du bør sende inn en klage?

Før du klager, kan det være lurt å ringe veiledningstjenesten vår og snakke med oss. En klage tar lang tid å behandle (saksbehandlingstiden er nå rundt ett år), og det er overraskende mye som kan løses på kort tid uten å klage til oss, så det kan være verd en telefon.

Veiledningstjenesten

Før du klager

Du bør kontakte den klagen gjelder før du sender en klage til oss. Det kan være en behandlingsansvarlig, virksomhet, bedrift, firma, institusjon, foretak, forening, privatperson eller lignende. Ofte vil saken kunne løse seg allerede da. Dette vil også sikre en mer effektiv saksbehandling fra vår side.

Her er noen punkt du bør se gjennom før du klager for å gjøre prosessen så rask og god som mulig:

 • Dersom du ønsker å informere oss om noe du mener er brudd på personvernet, men ikke har behov for at vi følger opp saken direkte med deg – eller du ønsker å være anonym – skal du ikke klage, men heller sende oss et tips. Tipset ditt kan gjelde noe du selv har opplevd, eller du kan tipse på vegne av andre.

  Vi vil da ikke kontakte deg i etterkant, men vi vil bruke tipset som grunnlag i blant annet planleggingen av tilsyn.

 • Du kan klage dersom du selv har opplevd noe du har grunn til å tro at er brudd på personvernregelverket, slik som manglende innsyn, retting eller sletting, overvåking, eller uønsket utlevering / publisering av personopplysninger. Les mer om rettighetene dine

  Du kan også klage på vegne av andre som har opplevd det de mener er et brudd på regelverket, men du må da ha fått en fullmakt fra dem som du legger ved klagen.

 • Alle privatpersoner som har opplevd noe de mener er et brudd på personvernregelverket, kan klage til Datatilsynet.

  For å benytte klageskjemaet, må du kunne logge deg inn via ID-porten for sikker identifisering. Hvis du ikke har det, må du sende en skriftlig klage til postkassen vår. Se mer informasjon lenger ned.

  Du kan også klage på vegne av andre, men da må du ha fått en fullmakt som du legger ved klagen.

 • Mange virksomheter har et personvernombud som fungerer som kontaktperson for spørsmål om bruk av personopplysninger og de rettighetene du har etter personopplysningsregelverket. Undersøk derfor om virksomheten har et personvernombud eller andre kontaktpunkter.

  Vi anbefaler på det sterkeste at du kontakter personvernombudet før du eventuelt klager til oss, på grunn av den lange saksbehandlingstiden vår.

  Oversikt over virksomheter med personvernombud

  1. For å benytte klageskjemaet, må du logge inn via ID-porten. Pass derfor på å ha det du trenger tilgjengelig før du starter med å fylle ut skjemaet. (Dersom du klager på vegne av noen andre, logger du deg inn med din egen BankID eller lignende og legger ved en fullmakt.) 

   Hvis du ikke har BankID eller av annen grunn ikke kan bruke ID-porten, må du sende inn klagen til postadressen vår, se mer informasjon lenger ned på siden.
  2. Du bør legge ved relevant korrespondanse med den du skal klage på. Dersom du har annen dokumentasjon, er det også viktig å få med. Ha derfor vedleggene klare. De filformatene som kan lastes opp er jpg, jpeg, png og pdf. 
 • Vi har dessverre stor arbeidsmengde for tiden. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden ligger akkurat nå på rundt ett år. Merk at det kan være store variasjoner fra sak til sak, så noen saker kan dessverre ta enda lenger tid å behandle.

  Vi er klar over at dette er lenge, og at saksbehandlingen av klagen din derfor ikke er til akutt hjelp for deg. Vi beklager dette.

Dersom du ikke kan bruke ID-porten

Dersom du ønsker å klage til Datatilsynet, men ikke har BankID eller av andre grunner ikke kan benytte det digitale skjemaet, må du sende klagen skriftlig til postadressen vår:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

Få med følgende:

 1. Hvem du klager på – navn på virksomheten eller lignende.
 2. En beskrivelse av hva klagen gjelder.
 3. Kontaktopplysningene dine (navn, telefon, epost og postadresse).
 4. Eventuell dokumentasjon på korrespondanse med den klagen handler om eller annen relevant informasjon.
Postkasse

Jeg har klaget - hva nå?

Dessverre har vi svært stor arbeidsmengde for tiden, og den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden ligger på rundt ett år. Det kan være store variasjoner fra sak til sak, så noen saker kan ta enda lenger tid.

Hvis du har spørsmål i mellomtiden, kan du kontakte veiledningstjenesten vår. Dersom du har innspill eller tillegg til klagen din, kan du også kontakte arkivet, bare merk at de ikke vil kunne svare på konkrete spørsmål om behandlingen av klagen.

Merk at Datatilsynet er underlagt forvaltningsloven og offentlighetsloven i saksbehandlingen.

Illustrasjon av timeglass