Datatilsynets årsmeldinger og årsrapporter

I Datatilsynets årsmelding kan du lese om tendenser og utviklingstrekk på personvernområdet. Her beskriver vi også kort om de sakene vi har jobbet med.
 • Årsrapport for 2018

  I år har vi slått sammen både årsrapporten og årsmeldingen til ett dokument I denne rapporten kan du finne tall og tendenser fra Datatilsynets virksomhet for 2018. Du kan også lese om hva som preget året på personvernfeltet, og hvilke utfordringer vi ser fremover. Her er en smakebit fra forordet.

 • Årsmelding for 2017

  I årsmeldingen kan du lese om hva som preget 2017 på personvernfeltet, og hvilke utfordringer Datatilsynet ser fremover. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med i 2017. Her er et utdrag.

 • Årsmelding for 2016

  Datatilsynets årsmelding oppsummerer året som gikk. Der kan du blant annet lese om hvordan vi jobber, hva som rører seg på personvernfeltet innen ulike sektorer og hvilke fremtidsutfordringer Datatilsynet ser. Her er en smakebit.

 • Årsmelding for 2015

  I Datatilsynets årsmelding kan du lese om tendenser og utviklingstrekk på personvernområdet. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med i 2015. Her er en smakebit.

 • Årsmelding for 2014

  Hva rører seg på personvernfeltet? Hva har Datatilsynet jobbet med i året som gikk, og hvilke utfordringer ser vi nå - og fremover?

  Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår til Kommunal- og moderniserings­departementet.

 • Årsmelding for 2013

  Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk?

 • Årsmelding for 2012

  I Datatilsynets årsmelding kan du lese om tendenser og utviklingstrekk på personvernområdet. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med.

 • Årsmelding for 2011

  I Datatilsynets årsmelding for 2011 kan du lese om resultater, utviklingstrekk og trender på personvernområdet.

 • Årsmelding for 2010

  I årsmeldingen kan du blant annet lese om farer for personvernet som Datatilsynet mener er spesielt relevante.

 • Årsmelding for 2009

  Datatilsynet vil peke på noen utviklingstrekk med stor påvirkningskraft for personverntilstanden i Norge. Les om temaer og tendenser som var framtredende i 2009.