Årsmelding for 2013

Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk?

Av direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon

Den 7. juni i år trykket Washington Post en artikkel om en mann med navn Edward Snowden. Han var IT-konsulent og jobbet for det amerikanske NSA. Han avslørte blant annet at det i USA fantes et hemmelig overvåkingsprogram rettet mot utenlandske borgere, at NSA hadde hatt sine fingre langt inn i serverne til Microsoft og Google, og at selveste Angela Merkels telefon var blitt avlyttet. Saken vakte stor oppmerksomhet verden over, ikke minst spurte mange hva konsekvensene ville bli. Ville vi slutte å stole på Internett som en kommunikasjonskanal? Datatilsynet gjennomførte derfor en personvernundersøkelse der vi spurte om folks syn på denne saken, og om den hadde hatt en nedkjølende effekt på folks vilje til å kommunisere. Funnene fra undersøkelsen står å lese i denne årsmeldingen.

Den teknologisk utviklingen går i rasende fart. 90 prosent av all data som er produsert i verden til nå er produsert de siste to årene. Mer enn seks milliarder enheter kommuniserer med Internett og tallet vil fordobles på to år. Vi står på spranget inn i det som kalles tingenes Internett. Nå er det ikke bare mobiltelefoner som gjelder, men også klokker, briller, sko og klær vil få internettoppkobling. Dette er en utvikling Datatilsynet er opptatt av, og et eget kapittel i denne meldingen er viet kroppsnær teknologi.

Det er viktig å huske på at personvern til syvende og sist dreier seg om det enkelte menneske. Det er viktig for oss i Datatilsynet å ha oppmerksomhet på hva som treffer hver og en av oss. Vi er bekymret over at mer enn 20 prosent av alle henvendelser til Datatilsynet gjelder personvern i arbeidslivet. Derfor er det viktig å gi gode råd til folk som tar kontakt, ha god informasjon på hjemmesiden og en klar og tydelig stemme i den offentlige debatten.

Personvern er viktigere enn noen gang, og personvernundersøkelsen viser at personvern ikke bare er for spesielt interesserte, men at flere og flere ser viktigheten av et godt personvern. For oss som er så heldig å jobbe i Datatilsynet er dette inspirerende og utfordrende. Derfor sier vi også uten blygsel at det aldri har vært viktigere å ha et troverdig, entusiastisk, kunnskapsrikt og modig Datatilsyn.

Lykke til med lesingen av årsmeldingen for 2013!

Last ned:

Se også:

Meld. St. 23 (2013–2014). Melding til Stortinget - Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013. Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 23. mai 2014, godkjent i statsråd samme dag.