Retten til dataportabilitet

Hvordan skal det informeres om retten til dataportabilitet?

Det må informeres om retten til dataportabilitet på en kortfattet, lett forståelig og lett tilgjengelig måte.

Virksomheten bør blant annet forklare hvilke typer opplysninger om brukerne som omfattes av retten til dataportabilitet og hvilke som ikke gjør det. Hvis kunden ønsker å slette en konto, bør vedkommende få tydelig informasjon om sin rett til dataportabilitet slik at man har mulighet til å få opplysningene sine utlevert før kontoen slettes.