Retten til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet er en rettighet som skal styrke folks kontroll over egne personopplysninger. Rettigheten gjør at kan du få utlevert personopplysninger om deg selv og gjenbruke dem som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester. Dette vil gjøre det lettere for deg å bytte tjenesteleverandør, da du enkelt skal kunne ta med deg opplysningene dine til den leverandøren som tilbyr de beste vilkårene.

Hva innebærer retten til dataportabilitet?

Retten til dataportabilitet innebærer to ting:

  1. Den enkelte har rett til å få utlevert personopplysningene sine og å lagre disse på en privat enhet til videre og personlig bruk.
  2. Den enkelte har rett til å flytte, kopiere eller overføre personopplysningene sine fra en virksomhet til en annen.

Eksempel på bruk av retten til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet skal gjøre det enklere for forbrukeren å bytte eller bruke flere tjenesteleverandører samtidig. Tenk deg at du har brukt den samme treningsappen over flere år. Der har du har lagret mye data om dine treningsvaner som hjelper deg å legge opp treningen på en god måte. Nå vil du gjerne prøve ut en ny treningsapp som har kommet på markedet. Med retten til dataportabilitet kan du flytte over alle dine treningsdata til den nye treningsappen.

Påvirker retten til dataportabilitet andre rettigheter?

Når en person utøver retten til dataportabilitet, mister man ikke de andre rettighetene man har til sine opplysninger. Den enkelte kan for eksempel fortsette å bruke tjenesten etter at retten til dataportabilitet har blitt utøvet. Hvis den enkelte ønsker å slette, endre eller få adgang til sine personopplysninger, kan vedkommende gjøre det uavhengig av utøvelse av retten til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet innebærer ikke en automatisk sletting av data i forbindelse med at opplysningene overføres til en annen virksomhet.