Om sandkassen

Kommunikasjon

Datatilsynet vil legge vekt på å velge ut prosjekter hvor kunnskapen vi opparbeider oss gjennom samarbeidet med virksomheter i sandkassen, skal munne ut i generelt informasjon- og veiledningsarbeid som kommer flere til gode.

Datatilsynet vil løpende offentliggjøre informasjon fra prosjektet, for å dele erfaringer fra selve prosessen, hvilke spørsmål vi stiller underveis og hvordan vi svarer på dem. Vi vil dele prosjektplanen for hvert prosjekt, og i sluttfasen vil vi oppsummere erfaringene fra hvert prosjekt i en sluttrapport.

Vi ønsker at deltakere avklarer eventuell markedsføring av deltakelsen i sandkassen med oss på forhånd.

Når Datatilsynet kommuniserer utad om enkeltprosjekter, vil det være i dialog med deltakerne. Vi vil unngå å dele informasjon som er beskyttelsesverdig eller som kan regnes som forretningshemmeligheter.