Om sandkassen

Hva bidrar Datatilsynet med?

Ansatte i Datatilsynet vil veilede sandkassedeltakere. Prosjektgruppen i tilsynet vil bestå av jurister, teknologer, samfunnsvitere og kommunikasjonsmedarbeidere – avhengig av behovene til hver enkelt deltaker.

Ved behov for rådgivning innenfor tilgrensende regelverk, kan Datatilsynet samarbeide med andre tilsyn eller myndigheter. Det kan også være aktuelt å hente inn ytterligere eksterne ressurser innenfor kunstig intelligens eller personvern.

Deltakerne i sandkassa er selv ansvarlig for hvordan de behandler personopplysninger, og står fritt til å velge om de vil følge rådene de får i sandkassa. Sandkassa er ikke en godkjenningsordning, men heller et dialogbasert veiledningstilbud.

Tilsynet har ikke anledning til å tilby en testplattform eller teknisk infrastruktur, ei heller gi økonomisk støtte til deltakerne.