Finterai, sluttrapport: Maskinlæring uten datadeling

Mål for sandkasseprosessen

Basert på Finterais bruk av kunstig intelligens, har Datatilsynet og Finterai sammen identifisert tre problemstillinger for hvordan føderert læring utfordrer personvernregelverket og de registrertes personvern i dette prosjektet. Disse problemstillingene kan også være relevante for andre utviklere og virksomheter som vil bruke føderert læring:

  1. Hvilke roller og ansvarsforhold påtar Finterai seg i anvendelsen av føderert læring-modellen?

    Hvilken behandling av personopplysninger skjer ved bruk av føderert læring, herunder standardisering som ledd i forberedelsene? Hvilket ansvar utløser dette for Finterai?
  2. Hvordan kan Finterai legge til rette for dataminimering tilknyttet behandling av transaksjonsopplysninger og tredjepartsopplysninger?

    Hva er konsekvensene for personvernet når Finterai setter rammer for hvilke datakategorier alle deltagerne må ha tilgang på?
  3. Kan Finterai ivareta personopplysningssikkerheten ved utveksling av maskinlæringsalgoritmer?

    Hvordan kan Finterai ta stilling til eventuelle brudd og sårbarheter i løsningen? Hvordan finner man frem til et akseptabelt risikonivå?