Visa Information System (VIS)

Visa Information System (VIS) er et felles IT-system for Schengen-landene. Det inneholder personopplysninger om personer som søker om et besøksvisum.

Den som er registrert i VIS kan be om innsyn, samt be om at uriktig informasjon blir rettet eller slettet. Begjæringen sendes Utenriksdirektoratet (UDI) som er ansvarlig myndighet (behandlingsansvarlig) for den nasjonale delen av VIS.

Mer informasjon om VIS, samt et innsynsbegjæringsskjema er tilgjengelig på UDIs hjemmeside.

Datatilsynet er tilsynsmyndighet for den nasjonale delen av VIS.

14