Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Virksomhetens ansvar etter nytt regelverk

Det nye personvernregelverket legger vekt på ansvarlighet og internkontroll hos virksomheten fremfor forhåndskontroll fra Datatilsynet.

Kravene til avviksbehandling, varsling av berørte og kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerheten skjerpes i det nye regelverket.

Veiledningen er basert på forordningens artikler 5, 24, 30 og 32-34, samt Artikkel 29-gruppens anbefalinger.

Skriv ut veileder
Virksomhetens ansvar etter nytt regelverk