Startpakke for nye virksomheter

Du skal starte en ny virksomhet. Hva må du gjøre for å ta vare på personopplysningene til kundene eller brukerne, og dine egne ansatte? Vi har oppsummert noen tips til hvordan du kan ta tak i dette når du starter opp en virksomhet.

Startpakke for nye virksomheter

Veileder for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

En vurdering av personvernkonsekvenser skal sikre at personvernet til de som er registrert blir ivaretatt. Dette er en plikt etter det nye personvernregelverket. Vi har laget en veileder som forklarer hva dette er, og når og hvordan det skal gjøres.

Veileder for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Veileder

  • Databehandleravtale

    Databehandleravtale

    En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger.

    Denne veilederen er en praktisk innføring i når man må inngå en databehandleravtale og kravene til innholdet i en databehandleravtale - etter det nye regelverket.

Flere veiledere

En god internkontroll er avgjørende for å sikre forsvarlig behandling av personopplysninger. Denne veilederen hjelper virksomheten med å innføre internkontroll og informasjonssikkerhet.

Adressemekling er kjøp og salg av kontakt- og adresselister. De som bruker slike lister har visse plikter, mens de som står oppført i en liste har rettigheter.

Personvern i kommune-Norge

Gjentatte kontroller hos norske kommuner og fylkeskommuner dokumenterer at de stadig har utfordringer når det gjelder å ivareta innbyggernes personvern. Det er etterlevelsen av bestemmelsene om internkontroll og informasjonssikkerhet som svikter.

Personvern i kommune-Norge

Hva blir nytt i 2018?

Vi har laget veiledning for virksomheter om de nye personvernreglene som trer i kraft i løpet av 2018. Vi har også laget en liste med punkter som oppsummerer hva som blir nytt, samt hva virksomhetene bør gjøre nå.

Hva blir nytt i 2018?