God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll

Med god internkontroll og et bevisst forhold til å sikre opplysninger sørger virksomheten for at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll

Må eg søkje konsesjon?

Hovudregelen er at behandling av sensitive personopplysingar er konsesjonspliktig.

Må eg søkje konsesjon?

Veileder

  • Skytjenester - en veiledning

    Skytjenester - en veiledning

    Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. Hvis du som privatperson skal bruke denne typen nettbaserte lagringsløsninger, bør du særlig vurdere hvor sikker løsningen er.

Flere veiledere

Når ny teknologi tas i bruk, kan det påvirke hvordan virksomheten behandler personopplysninger.

Første steg for å lage en løsning preget av godt personvern er å vurdere hvilke konsekvenser den vil ha for personvernet til de som er registrert i, bruker eller på annen måte er involvert i løsningen.

Adressemekling er kjøp og salg av kontakt- og adresselister. De som bruker slike lister har visse plikter, mens de som står oppført i en liste har rettigheter.

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Her får du vite mer om hva som blir nytt og hva dere kan gjøre for å forberede dere.

Personvern i kommune-Norge

Gjentatte kontroller hos norske kommuner og fylkeskommuner dokumenterer at de stadig har utfordringer når det gjelder å ivareta innbyggernes personvern. Det er etterlevelsen av bestemmelsene om internkontroll og informasjonssikkerhet som svikter.

Personvern i kommune-Norge

Hva blir nytt i 2018 - en oppsummering

Vi har laget en liste med punkter som oppsummerer hva som blir nytt når de nye personvernreglene trer i kraft i mai 2018, samt hva virksomhetene bør gjøre nå. Last den ned og les den sammen med veiledningen "Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?"

Hva blir nytt i 2018 - en oppsummering