God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll

Med god internkontroll og et bevisst forhold til å sikre opplysninger sørger virksomheten for at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll

Startpakke for nye virksomheter

Du skal starte en ny virksomhet. Hva må du gjøre for å ta vare på personopplysningene til kundene eller brukerne, og dine egne ansatte? Vi har oppsummert noen tips til hvordan du kan ta tak i dette når du starter opp en virksomhet.

Startpakke for nye virksomheter

Veileder

  • Skytjenester - en veiledning

    Skytjenester - en veiledning

    Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. Hvis du som privatperson skal bruke denne typen nettbaserte lagringsløsninger, bør du særlig vurdere hvor sikker løsningen er.

Flere veiledere

Forholdet mellom en behandlingsansvarlig virksomhet og databehandleren skal være regulert i en databehandleravtale.

PS. Vi er straks klar med ny databehandlerveileder etter nytt regelverk, som publiseres på denne siden om kort tid. Nåværende veileder som du finner her vil ikke gjelde når nytt personvernregelverk trer i kraft  2018.

Når ny teknologi tas i bruk, kan det påvirke hvordan virksomheten behandler personopplysninger.

Første steg for å lage en løsning preget av godt personvern er å vurdere hvilke konsekvenser den vil ha for personvernet til de som er registrert i, bruker eller på annen måte er involvert i løsningen.

Adressemekling er kjøp og salg av kontakt- og adresselister. De som bruker slike lister har visse plikter, mens de som står oppført i en liste har rettigheter.

Personvern i kommune-Norge

Gjentatte kontroller hos norske kommuner og fylkeskommuner dokumenterer at de stadig har utfordringer når det gjelder å ivareta innbyggernes personvern. Det er etterlevelsen av bestemmelsene om internkontroll og informasjonssikkerhet som svikter.

Personvern i kommune-Norge

Hva blir nytt i 2018?

Vi har laget en veiledning for virksomheter om de nye personvernreglene som trer i kraft i mai 2018. Vi har også laget en liste med punkter som oppsummerer hva som blir nytt, samt hva virksomhetene bør gjøre nå.

Hva blir nytt i 2018?