Før ansettelse - bakgrunnsundersøkelser

Før ansettelse - bakgrunnsundersøkelser

I rekrutteringsprosessen kan arbeidsgiveren ha behov for å undersøke arbeidssøkerne nærmere ved å samle inn mer informasjon om dem enn det som står i søknadene. Slik informasjon handler om de enkelte kandidatene og regnes som personopplysninger.

Innledning

Arbeidsgiveren må følge de generelle reglene i personvernforordningen når personopplysninger behandles. Det er her verdt å merke seg plikten til å:

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er krav om konsesjon fra Datatilsynet.

Les mer om virksomhetenes plikter 

I denne veiledningen ser vi nærmere på når arbeidsgiveren kan gjennomføre ulike former for bakgrunnssjekk, og hvilke særlige plikter som gjelder. Vi ser på:

  • innhenting av kredittvurdering,
  • innhenting av politiattest