Droner - hva er lov?

Privat bruk av droner

Når du flyr drone på hobbybasis, må du huske på at din aktivitet potensielt kan virke invaderende for andre mennesker og at du har plikt til å ivareta deres personvern.

Det er altså ikke forbudt å fly drone som lek eller hobby, men det er viktig at du alltid tar hensyn til andre menneskers personvern når du flyr.

For eksempel bør du aldri ta bilder, video eller lydopptak av andre mennesker i deres hjem eller i deres hage uten tillatelse fra de som blir avbildet.

Det er også ofte en risiko at droneflygingen oppleves invaderende eller krenkende for andre mennesker selv om du ikke tar bilde eller film av personer. En slik misforståelse oppstår gjerne fordi personen som ser dronen ikke vet hvorfor dronen er der, hvem som eier den eller om den samler inn informasjon. I slike tilfeller det det viktig at du som flyr dronen tar hensyn til at andre kan føle seg overvåket, og at du om nødvendig gir informasjon til de som spør.

Hva sier personopplysningsloven?

Dersom du samler inn informasjon ved hjelp av utstyr som er montert på en drone, og materialet kun brukes i privat sammenheng, omfattes ikke en slik bruk av personopplysningsloven. Det er likevel viktig å være klar over at det gjelder strenge regler for offentliggjøring og publisering av bilde eller film.

Eksempler på privat bruk:

1) Du arrangerer en grillfest i din egen hage og bruker drone til å ta bilder og film fra festen.

2) Du går på fjelltur og bruker dronen til å ta naturbilder og film av omgivelsene underveis.

3) Du har skaffet deg en drone med kamera og flyr på et jorde i nærheten for å øve på start og landing.

Publisering av materiale

Dersom du skal publisere bilder eller film, skal du som hovedregel alltid be de som er avbildet om lov.

Dette betyr selv om filmen fra dronen er lovlig tatt opp, for eksempel et filmopptak fra en grillfest i din egen hage, må du likevel som hovedregel ha samtykke fra de som er filmet dersom du vil dele filmen med andre.

Les mer om publisering av bilder på nett

Andre viktige regler

Hvis du bare skal bruke drone privat for lek og hobby, må du dessuten følge Luftfartstilsynets regler og retningslinjer som du finner en fin oversikt over på dronelek.no

Vi anbefaler deg også å se på EUs informasjonsside dronerules.eu hvor du finner god og utfyllende informasjon om regler, flysikkerhet og personvern for hobbyflygere.