Alarmtjeneste ved bilulykker (eCall)

eCall er en alarmtjeneste for bilulykker i Europa. Tjenesten virker slik at nødsentralen automatisk ringes opp fra bilen og får oppgitt bilens posisjon ved en ulykke. Målet med eCall er å redusere personskader og spare menneskeliv. 

For å få tjenesten til å fungere skal hver bil være utstyrt med eCall. Anropet blir mottatt i en døgnåpen nødsentral. Systemet skal være kontinuerlig aktivert, men kommunikasjonsenheten skal først aktiveres ved ulykke. Det skal være mulig å skru av systemet for de som ønsker det.

Datatilsynet er oppdatt av at personvernet ivaretas i systemet. Følgende forutsetninger må være på plass:

  1. Utstyret må være frivillig å bruke. Sjåføren må kunne deaktivere utstyret.
  2. Samtykket til bruk må være informert, frivillig og uttrykkelig. 
  3. Utstyret må i aktiv modus ikke kommunisere med GSM-nettet. Først når ulykken har skjedd, skal GSM-enheten starte kommunikasjon. Dette minsker faren for misbruk av GSM-enheten.
  4. Det må ikke lagres historisk informasjon i eCall-enheten. Formålet med eCall-enheten er å varsle nødsentralen, og det er utelukkende forhold ved ulykkesøyeblikket som er av interesse.

Norges posisjon

eCall bygger på det felleseuropeiske alarmnummeret 112. Slik planen nå ser ut, vil alle biler som selges i EU-området være utstyrt med satellittposisjonering (GPS) og kommunikasjon via mobiltelefonnettet (GSM). 

eCall er et av tiltakene som har fulgt med gjennomføringen av ITS-direktivet. Direktivet ble ferdigbehandlet av EU-parlamentet i 2010.

Norge undertegnet sammen med enkelte medlemsland i EU og deler av bilindustrien, et ikke-bindende avtalememorandum om gjennomføringen av eCall i 2006.

Om eCall i bilen

eCall-systemet er basert på en umiddelbar overføring av posisjonsdata fra en eCall-enhet i bilen til en offentlig nødsentral.

eCall-anropet utløses automatisk av sensorer i bilen i tilfelle ulykke eller manuelt i kjøretøyet. Opplysninger om blant annet bilens posisjon og hastighet blir overført til nødsentralen. Dersom det er ønskelig å snakke med fører/passasjer er dette mulig via en fast installert mikrofon.

eCall-ordningen medfører ikke at bilens posisjon følges løpende.

Fra et personvernsynspunkt vil det ikke være akseptabelt om eCall til enhver tid er tilsluttet mobilnettet. eCall-ordningen oppbevarer data for en tidligere registrert posisjon rett før ulykken for å kunne bestemme bilens kjøreretning, men denne informasjonen skal ikke kommuniseres med mindre eCall utløses.

eCall-enheten inneholder mikrofon og høyttaler. Ved mottak av anrop fra bilen, vil nødsentralen selv kunne aktivere mikrofonen i bilen. Dette medfører en personvernrisiko.

Frivillighet er viktig

eCall kan brukes som et overvåkingsinstrument. Fra et personvernståsted bør lovlydige bilister ha adgang til å bruke veienettet uten å bli registrert. For Datatilsynet er derfor frivillighet viktig. Hver og en skal ha mulighet til selv å bestemme om bilen skal kunne overvåkes.

Det er en felles oppfatning blant datatilsynsmyndighetene i Europa at du selv skal kunne bestemme om boksen skal være aktivert eller ikke.

Brukeren av bilen (ikke bare eieren) bør på ethvert tidspunkt ha mulighet til å slå systemet på eller av uten hindringer. Denne valgmuligheten kan for eksempel utformes som en knapp eller omskifter, i likhet med den som benyttes i forbindelse med airbags for passasjerer.