Oppkoblede kjøretøy og personvern

En internasjonal arbeidsgruppe for personvern, Berlingruppen, har kommet med en uttalelse om såkalte oppkoblede kjøretøy. I dokumentet beskriver de utfordringene på området, i tillegg til å komme med anbefalinger for å håndtere denne problematikken.

Forrige gang gruppen kom med en uttalelse på dette feltet var i 2011, men siden den gang har det vært en omfattende teknisk utvikling når det gjelder behandling av data (inkludert personopplysninger) både i, mellom og på utsiden av kjøretøy. Oppkoblede kjøretøy (connected vehicles) er komplekse "Internet-of-things-systemer" på hjul bestående av elektriske kontrollenheter som er koblet sammen via et kjøretøy-internt nettverk.

Stadig flere personopplysninger lagres

Når kjøretøy nå i økende grad blir koblet til både internett og andre kjøretøy, blir flere og flere personopplysninger lagret og behandlet av kjøretøyet – i tillegg til å bli gjort tilgjengelige for tredjeparter. Selvkjørende biler vil skape ytterligere personvernproblematikk.

Gruppen ser for seg følgende spesielle utfordringer når det gjelder oppkoblede kjøretøy og personopplysninger:

  • Uklare eierforhold
  • Mangel på åpenhet
  • Ulovlig behandling
  • Ulovlig annenhåndsbruk
  • Overdreven innsamling
  • Manglende kontroll
  • Utilstrekkelig sikkerhet
  • Manglende ansvar

Gruppen kommer i dokumentet med anbefalinger rettet mot både produsenter av kjøretøy, tredjeparter, standardiseringsorganer, førere, samt offentlige og lovgivende myndigheter.

Personvernregelverket må følges

– Det er et økende ønske om å samle mest mulig informasjon for å bedre systemer og gi bedre tjenester, sier fagdirektør i teknologi, Atle Årnes, som har vært med i gruppen som har utarbeidet uttalelsen.

Han minner om at det er et lovverk som må følges når personopplysninger er involvert. – Det gir en del begrensninger når minimalisering av mengden personopplysninger som behandles er et av kravene i loven. Han påpeker at det å anonymisere data, kan fjerne begrensninger i bruken av dem.

Last ned:

Om Berlingruppen

Berlingruppen er en internasjonalt gruppe (International Working Group on Data Protection in Telecommunications – IWGDPT) som arbeider med personvern og elektronisk kommunikasjon. Det er hovedsakelig personvernmyndigheter som deltar, men også internasjonale organisasjoner som jobber med personvernutfordringer er representert. Gruppen kommer jevnlig med uttalelser (Working Papers) om aktuelle personvernspørsmål. Datatilsynet har deltatt aktivt i Berlingruppen i flere år.

Les mer om Berlingruppen (tekst både på tysk og engelsk)

Oversikt over uttalelser og dokumenter gruppen har utarbeidet de siste årene (engelsk)