Hva vi ikke kan hjelpe med

I noen sammenhenger kan ikke Datatilsynet hjelpe, men dere må kontakte andre. Vi har laget en liten oversikt over noen typiske tilfeller.

Telefonsalg og adressert reklame

Telefonsalg og adressert reklame, såkalt direkte markedsføring, er regulert i markedsføringsloven. Adgangen til å reklamere per sms eller e-post er også regulert der. Markedsføringsloven håndheves av Forbrukertilsynet. Dersom du har spørsmål som omhandler markedsføring bør du derfor kontakte dem. 

Du kan reservere deg mot telefonsalg og adressert reklame i det sentrale reservasjonsregisteret som administreres av Brønnøysundregisteret.

Nummeropplysningstjenester

Hvis en nummeropplysningstjeneste (for eksempel Gule Sider, 1881.no eller Gul Index offentliggjør opplysninger om telefonnummeret ditt, adresse og så videre, må du ta kontakt med teletilbyderen din for å reservere deg mot dette. Nummeropplysningstjenestene må holde seg oppdatert på reservasjoner som kunder legger inn hos teletilbyderne sine.

Identitetstyveri

Dersom du har vært utsatt for identitetstyveri, for eksempel ved at en annen person har misbrukt ditt navn eller fødselsnummer til å ta opp et lån, bør du anmelde forholdet til politiet.

Du finner mer informasjon om identitetstyveri her 

Offentliggjøring i pressen

Dersom medier (slik som aviser, blader eller tv) publiserer tekst eller bilder av personer, er dette normalt ikke noe du kan klage inn til Datatilsynet. Pressens bruk av personopplysninger er normalt ikke omfattet av personvernregelverket. Dersom du ønsker å klage på pressen, kan du gjøre dette til Pressens faglige utvalg (PFU).

Les mer om journalistiske, akademiske, kunstneriske og litterære formål

Privatpersoners behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven gjelder som utgangspunkt ikke når privatpersoner behandler personopplysninger for sitt eget private formål. Det betyr for eksempel at vi ikke kan bistå i forbindelse med at en privatperson benytter:

  • kameraovervåking på egen privat grunn, uten allmenn ferdsel
  • actionkamera og kameradroner – for eksempel i skibakken

Dersom en privatperson oppnår skattepliktig inntekt gjennom behandlingen, vil loven antagelig gjelde.

Dersom en privatperson publiserer opplysninger om andre på nett, kan loven likevel gjelde. Da må publiseringen vurderes opp mot ytringsfriheten.

Behandling av personopplysninger i straffesaker

Når det behandles personopplysninger regulert av rettspleielovene, gjelder ikke personopplysningsloven. Behandlingen er da regulert i prosesslovgivningen. Det betyr at vi ikke kan hjelpe i forbindelse med blant annet:

  • politiets og påtalemyndighetens behandling av personopplysninger i forbindelse med pågående straffesaker
  • domstolenes behandling av personopplysninger i forbindelse med straffesaker og sivile saker    

Brudd på lovbestemt taushetsplikt

Taushetspliktsbestemmelsene er gjerne begrunnet med personvernhensyn. Det er likevel ikke Datatilsynets oppgave å føre kontroll med at taushetsplikt etterleves. Dersom du mistenker brudd på taushetsplikten, kan du henvende deg andre steder:

  • Forvaltningsloven: Du kan ta kontakt med vedkommendes arbeidsgiver, overordnet forvaltningsorgan eller melde saken til politiet
  • Helseregisterloven eller helsepersonelloven: Du kan ta kontakt med vedkommendes arbeidsgiver, helsetilsynet i ditt fylke eller melde saken til politiet.

Relatert innhold