Datatilsynet har mottatt klage på overtredelsesgebyr i Grindr-saken

Datatilsynet ga i desember 2021 et gebyr på 65 millioner kroner til datingappen Grindr for brudd på samtykkekravene i personvernforordningen (GDPR). Vi mottok klage på vedtaket fra Grindr.

Oppdatert: Saken er nå vurdert og oversendt Personvernnemnda.

Oppdateringer i saken

Desember 2022:

Datatilsynet har nå vurdert klagen fra Grindr grundig, og vi har konkludert med at vedtaket opprettholdes fullt ut. Saken er oversendt til Personvernnemnda for klagebehandling.

Mars 2022:

Datatilsynet mottok i mars Forbrukerrådets uttalelse til klagen til Grindr.

Opprinnelig artikkel:

- Vi vil vurdere Grindrs klage nøye. Vi prioriter dette arbeidet, men det kan ta litt tid fordi det er et omfattende sak. Dersom vi ikke omgjør eller endrer vedtaket, oversendes saken til Personvernnemnda for klagebehandling, sier konstituert direktør Janne Stang Dahl.

Når saken er ferdig behandlet fra Datatilsynets side, vil vi kunne gi en begrunnelse for Datatilsynets vurdering av klagen.

Grindr er en lokasjonsbasert datingapp som retter seg mot homofile og bifile menn, transpersoner og skeive. I 2020 klagde Forbrukerrådet Grindr inn til Datatilsynet. Bakgrunnen var at Grindr utleverte opplysninger om GPS-lokasjon, IP-adresse, mobiltelefonens annonserings-ID, alder og kjønn, i tillegg til at vedkommende er Grindr-bruker, til flere tredjeparter for markedsføringsformål.

Datatilsynets konkluderte med at Grindr utleverte personopplysninger om brukerne til tredjeparter for adferdsbasert markedsføring uten rettslig grunnlag, og vedtok et overtredelsesgebyr på 65 millioner kroner. Grindr har nå klaget på overtredelsesgebyret.

I henhold til forvaltningsloven vil Datatilsynet nå sette seg inn i klagen til Grindr, og vurdere om det er grunnlag for å omgjøre eller endre vedtaket vårt. Forbrukerrådet får også anledning til å gi en uttalelse.

Dersom vedtaket ikke omgjøres eller endres, oversendes saken til Personvernnemnda for klagebehandling. Vedtak fra Personvernmenda kan ikke påklages videre, men partene kan etter omstendighetene rette søksmål for domstolene om gyldigheten av slike vedtak.

Last ned