Meta-saken opp i Oslo tingrett

Datatilsynet har ilagt Meta tvangsmulkt på bakgrunn av at forbudet mot adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram ikke følges. Meta har imidlertid bedt Oslo tingrett om å stoppe forbudet ved å be om midlertidig forføyning (utsettelse). Saken var oppe i tingretten 22. og 23. august.

Den 14. juli fattet Datatilsynet vedtak om at Metas adferdsbaserte markedsføring på Facebook og Instagram er ulovlig fordi den innebærer svært inngripende overvåking av brukerne. Den adferdsbaserte markedsføringen i Norge må derfor stanse frem til Meta eventuelt har funnet en lovlig måte å drive slik markedsføring på.

Meta sier at selskapet vil se på hvordan det kan innrette seg lovlig i fremtiden, men har slik Datatilysnet ser det fremdeles ikke stanset den ulovlige aktiviteten. Vi mener altså at forbudet ikke er fulgt.

Datatilsynet fattet derfor 7. august et vedtak om tvangsmulkt på én million kroner per dag. Tvangsmulkten ble satt til å begynne å løpe fra 14. august.

Meta ber Oslo tingrett om å stoppe Datatilsynet

Meta har imidlertid begjært Oslo tingrett om midlertidig forføyning. Det vil si at de ber retten om å stoppe iverksettelsen av forbudet fra 14. juli. Dersom tingretten gir midlertidig forføyning, trenger ikke Meta følge Datatilsynets forbud i påvente av full rettssak.

– Datatilsynet mener vilkårene for midlertidig forføyning ikke er oppfylt. Meta både kan og bør følge vedtaket vårt. Personvernrettighetene til norske Facebook- og Instagram-brukere vil krenkes for hver dag Meta ikke innretter seg, sier leder for internasjonal seksjon, Tobias Judin.

Spørsmålet om midlertidig forføyning Oslo tingrett 22. og 22. august (domstol.no). Det er regjeringsadvokaten som fører saken for Datatilsynet, og det forventes en avgjørelse i starten av september.