Meta-saken løftes til europeisk nivå

Datatilsynet har bedt Det europeiske personvernrådet (EDPB) om en bindende avgjørelse i Meta-saken. I forespørselen ber vi om at det norske, midlertidige forbudet mot adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram gjøres permanent og utvides til hele EU/EØS.

Bakgrunn

Tidligere i år kom Datatilsynet frem til at Meta behandler personopplysninger for adferdsbasert markedsføring ulovlig på Facebook og Instagram. Vi fattet derfor vedtak om at den ulovlige behandlingen av personopplysninger måtte stanse.

Samtidig fortsetter Meta de ulovlige aktivitetene og har ennå ikke innrettet seg etter vedtaket.

Ber Personvernrådet om en avgjørelse

Datatilsynet har bare hjemmel til å fatte midlertidig vedtak i denne saken. Vedtaket utløper 3. november.

Vi har derfor bedt Personvernrådet om en bindende avgjørelse i saken, og mener at det midlertidige forbudet må gjøres permanent. Videre mener vi at loven må tolkes likt i hele EU/EØS, og vi ber derfor om at forbudet utvides til resten av Europa.

– Meta fortsetter å behandle personopplysninger ulovlig i hele EØS. Å få saken prøvd i Personvernrådet er derfor nødvendig for å sikre at Meta respekterer Facebook- og Instagram-brukernes rettigheter, sier Tobias Judin, seksjonssjef i Datatilsynet.

Oppdatering:

EDPB har nå bekreftet at en avgjørelse vil komme innen 27. oktober. Avgjørelsen vil imidlertid ikke bli offentlig før den har blitt sendt til alle involverte. Dette kan ta noe tid, og vi legger ut informasjon så snart det er klart.

Meta er uenige i prosessen

Meta er uenig i at saken løftes til europeisk nivå. Selskapet mener blant annet at Datatilsynets vedtak er ugyldig og at tilsynet ikke har hjemmel til å be om en bindende avgjørelse fra Personvernrådet. Videre peker Meta på at de snart vil be brukerne om samtykke før personopplysningene brukes til adferdsbasert markedsføring.

– Det er svært usikkert om og når en gyldig samtykkeløsning kan komme på plass, og vi i Datatilsynet er av den oppfatning at vi ikke kan tolerere ulovlig aktivitet i mellomtiden, sier Judin.

Personvernrådet må verifisere at alt det formelle er på plass før de kan starte sin formelle prosess. Med andre ord begynner ikke diskusjonene i Personvernrådet riktig enda. Når prosessen er i gang, er diskusjonene i Personvernrådet konfidensielle.