Ny Smittestopp lansert

Mandag 21. desember lanserte Folkehelseinstituttet (FHI) den nye appen Smittestopp. - Personvernet er så langt vi kan se ivaretatt, sier Bjørn Erik Thon.

Datatilsynet har vært i dialog om vurderingene som er gjort i forkant, og har blant annet sett risikoanalysen.

– Så langt er det vi har sett bra. Foreløpig har vi ingen grunn til å reagere, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Datatilsynet mente at forrige løsning var i strid med personverneregelverket, både fordi den brukte inngripende teknologi (GPS) og at appen hadde flere formål. Denne versjonen av Smittestopp har kun ett formål, nemlig smittesporing, og er utelukkende bygd på samtykke. Teknologien (blåtann) er mindre inngripende. Ingen som bruker appen skal kunne se hvor eller når man har vært i kontakt med en smittet. Appen er basert på åpen kildekode.

Ny teksnisk løsning

- Denne appen er mer personvernvennlig. FHI har gjort mange gode vurderinger, og har også brukt lenger tid for å sikre en god løsning. Men vi kan ikke garantere at det ikke kommer noe uforutsett ut av skapet. Dette er komplisert teknologi, og vi er fortsatt tilsynsmyndighet, sier Thon

Smittestopp er tilgjengelig for Android og Apple-enheter. Appen bygger på Google og Apples felles rammeverk som heter Exposure Notification System (ENS).

Den nye Smittestopp-appen er en helt ny teknisk løsning, og skiller seg ifølge FHI fra den gamle på flere måter:

  • Den nye appen lagrer alt på din telefon, og laster ikke opp informasjon til et sentralt register slik den gamle gjorde.
  • Den nye appen benytter kun Bluetooth og ikke GPS eller annen satelittposisjonering. Dermed lagrer den ikke hvor du har vært.
  • Den nye appen brukes kun til smittesporing, og ikke analyse eller forskning.
  • Den nye appen samler ikke inn data der du kan identifiseres, og dermed er det heller ikke noe å få innsyn i.
  • Den nye appen bruker mindre batteri enn den gamle.

For mer informasjon om Smittestopp, se FHIs nettsider (fhi.no). 

Foto: FHI