Ny sporings-app for å hindre koronasmitte

I slutten av mars ble det vedtatt en forskrift som åpner for å etablere et automatisert sporingssystem basert på sporing av mobiltelefon og nedlastet applikasjon (app). Det er Folkehelseinstituttet, i samarbeid med andre aktører, som utvikler appen som kan bidra til å redusere tiden som brukes på smitteoppsporing.

– Appen kan være et nyttig verktøy for å redde liv, men det er viktig at det er full åpenhet om hvilke data som samles inn og hva de brukes til, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Ny Smittestopp-app lansert

Mandag 21. desember 2020 lanserte Folkehelseinstituttet (FHI) den nye appen Smittestopp. - Personvernet er så langt vi kan se ivaretatt, sa Bjørn Erik Thon.

Les hele saken

Tiltaket innebærer en automatisert sporing av personer som smittede har vært i nær kontakt med. I en kronikk fra Folkehelseinstituttet påpekes det at tiltaket vil kunne erstatte store deler av det manuelle arbeidet som tar mye kapasitet, og gjøre det mulig å lempe på brede samfunnsmessige restriksjoner på et tidligere tidspunkt.

Kartlegging av nærkontakt og helseopplysninger via mobiltelefon

Systemet vil gjennom en app bruke deltakernes mobiltelefoner til å kartlegge nærkontakt som påvist smittede personer har med andre. Det skal være frivillig for den enkelte å laste ned appen, og det skal gis god informasjon om hva det innebærer å ha den.

Smittesporingstiltaket har mange personvernrelaterte utfordringer. Tiltaket omfatter helseopplysninger med potensielt alvorlige konsekvenser for personen selv og andre, satt i system og knyttet til geolokalisering. Det er derfor viktig at det gjøres på en transparent måte, med tiltak som kan begrense de negative personvernkonsekvensene i størst mulig grad.

– Den viktigste oppgaven i Norge og verden nå, er å håndtere pandemien, understreker Thon. – Vi ser derfor samfunnsnytten av den foreslåtte løsningen, og at den kan bidra til å redde liv. For at borgerne skal laste ned appen, må det være full åpenhet fra myndighetenes side. Åpenhet bygger tillit, og da vil flere bruke løsningen. Men det er et inngripende tiltak som staten nå gjør i denne helt spesielle situasjonen.

Teknologiske muligheter og personvern

Den store forskjellen vi opplever fra forrige pandemisituasjon, er de teknologiske mulighetene vi i dag har for overvåking, smittesporing og informasjonsinnhenting via smarttelefoner. Sporingssystemet forutsetter bruk av algoritmer knyttet til lokasjonsdata, og vil involvere personopplysninger.

– Vi etterlater oss en lang rekke digitale spor hver dag, og i motsetning til ved tidligere pandemier, har vi nå mulighet til å bruke disse dataene til å kartlegge smittespredning og varsle befolkningen på nye måter. Det er viktig å benytte seg av slike muligheter, men vi har ikke tidligere vurdert hvor langt vi kan gå i å tillate at personverndata blir brukt til slike formål i en krisesituasjon. Dette er vanskelige avveininger, og hvert enkelt tiltak må vurderes for seg, der formålet med tiltaket vil bli tillagt særlig vekt, sier Bjørn Erik Thon.

Datatilsynet anser det derfor som vesentlig at det er helt frivillig å laste ned appen.

– Før appen lastes ned, må brukerne få tydelig og fullstendig informasjon om hvilke opplysninger som samles inn, hvilket formål dataene skal brukes til og lagringstid. De må også få informasjon om muligheten til og konsekvensene av å trekke samtykket tilbake, sier Thon.

Personvernforordningen er ikke et hinder, sier europeiske datatilsynsmyndigheter

Fordi samtykket ikke tilfredsstiller alle kravene til informasjon og gyldighet etter personvernforordningen (GDPR), foreslår regjeringen denne forskriftsreguleringen. Dette er i tråd med det europeiske Personvernrådets standpunkt, der alle datatilsynsmyndigheter i Europa er medlemmer. I en samlet erklæring sier Personvernrådet at personvernforordningen ikke er til hinder for tiltak som kan bekjempe koronavirus-epidemien. Rådet understreker samtidig at myndighetene må beskytte borgernes grunnleggende rettigheter selv om det er mulig for medlemsstatene å innføre lovgivningstiltak for å ivareta offentlig sikkerhet.

– Denne typen lovgivning er kun lovlig dersom det utgjør et nødvendig, egnet og forholdsmessig tiltak i et demokratisk samfunn, understreker Bjørn Erik Thon.

Datatilsynet følger utviklingen av saken, og vil komme med mer informasjon og råd når (hvis) appen tas i bruk.

Les Offisielt fra statsrådet 27. mars 2020 (på regjeringen.no)

Les om helsetiltak under koronakrisen (på regjeringen.no)