Vedtar midlertidig forbud mot Smittestopp

Datatilsynet har vedtatt et midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger knyttet til appen Smittestopp. Som varslet tidligere, mener vi at Smittestopp ikke kan anses som et forholdsmessig inngrep i brukernes grunnleggende personvernrettigheter.

Oppdatert informasjon

6. juli 2020 vedtok Datatilsynet et midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger knyttet til den første Smittestopp-appen. Denne appen er nå avviklet, og en ny er tatt i bruk. Våre tilbakemeldinger og vedtak i forbindelse med den første versjonen av appen, gjelder derfor ikke dagens Smittestopp-app.

Datatilsynets tilbakemelding om den nye appen som kom i desember 2020, kan du lese her: Ny Smittestopp lansert

Formålene med Smittestopp er oppsporing av og varsling om covid-19-smitte, samt analyse av anonyme og aggregerte data for å evaluere smitteverntiltak og følge med på smitteutbredelsen i samfunnet. Appen har samlet inn store mengder personopplysninger om de som den, blant annet kontinuerlige lokasjonsdata og informasjon om brukernes kontakt med andre.
Les mer om Smittestopp og varselet som ble sendt i juni

Fremdeles flere utfordringer ved appen

Datatilsynet mener at Folkehelseinstituttet (FHI) ikke har dokumentert appens nytteverdi. Vi har sett på de tekniske løsningene som er valgt i Smittestopp, den lave oppslutningen om appen (omlag 14 prosent av befolkningen over 16 år) og smitteutbredelsen i befolkningen. Vi mener også at FHI ikke har godtgjort at det har vært nødvendig å bruke lokasjonsdata fra GPS i kontaktsporingsarbeidet. Dette er etter vårt syn i strid med prinsippet om dataminimering.

Videre har vi har vært kritiske til at brukerne ikke har hatt mulighet til å velge å gi fra seg personopplysninger for kun ett eller enkelte av flere formål. Stortinget vedtok i midten av juni at formålene må splittes i neste versjon av appen.

FHI har allerede valgt å stanse innsamlingen og slette alle personopplysninger, og Datatilsynet vil fortsette å kontrollere nye versjoner av appen.

Last ned