Har mottatt svar fra FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) har uttalt seg innen fristen til Datatilsynets varsel om midlertidig forbud mot behandling av personopplysninger knyttet til appen Smittestopp.

I sitt svar har FHI redegjort for hvorfor de mener at Smittestopp er et nyttig og nødvendig verktøy i arbeidet med å bekjempe covid-19-pandemien.
Les nyhetssaken på FHI sine nettsider

- Vi vil nå vurdere FHIs svar og veien videre. Vi tar sikte på å fatte en avgjørelse i saken så snart som mulig, trolig innen få uker, sier direktør Bjørn Erik Thon.