Etterspør mer informasjon om Smittestopp

Datatilsynet følger opp kontrollen av appen Smittestopp. Vi ber nå Folkehelseinstituttet (FHI) om å redegjøre for flere forhold, blant annet om evalueringer de har gjort av nytteverdien av appen.

Datatilsynet har tidligere varslet FHI om vedtak om pålegg knyttet til Smittestopp, blant annet fordi formålene med appen ikke er presisert og skilt fra hverandre i behandlingsprotokollen.

- Dersom man ikke har oversikt over hvilke personopplysninger som behandles for hvilke formål, kan man heller ikke vite om det er nødvendig å behandle personopplysningene for å nå hvert av disse formålene, sier Bjørn Erik Thon.

Tiltaket må være forholdsmessig

Gjennom Smittestopp samler helsemyndighetene inn svært detaljerte opplysninger om den enkelte bruker, blant annet lokasjonsdata og opplysninger om kontakt med andre personer. Det er utvilsomt at appen er et svært personverninngripende tiltak, selv i en unntakssituasjon der samfunnet forsøker å begrense skadevirkningene av en pandemi. Datatilsynet har et samfunnsansvar for å kontrollere at inngrepet i den grunnleggende retten til vern av privatliv og personvern er best mulig, altså forholdsmessig, og har derfor tidligere varslet at vi starter kontroll av Smittestopp-appen.

Spørsmål om nytteverdi

Datatilsynet har nå stilt FHI spørsmål om nødvendigheten av å samle inn de opplysningene de gjør for å nå formålet om sporing av og varsling om covid-19-smitte. Behandlingen av personopplysninger kan bare anses lovlig og nødvendig dersom personopplysningene faktisk kan bidra til å nå formålet. Vi har også bedt FHI om å redegjøre for eventuelle evalueringer de har gjort av nytteverdien av appen. Videre har vi bedt FHI rapportere om antall og andel aktive brukere av appen.

- I vår kontroll av om Smittestopp kan anses som et forholdsmessig inngrep i personvernet, vil samfunnsnytten av løsningen være noe av det viktigste vi vurderer, avslutter Thon.

Last ned