Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Behandlingsgrunnlag

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov (jf. personvernforordningen artikkel 6). Det betyr at virksomheten på forhånd må ha identifisert om det finnes et behandlingsgrunnlag. Hvis ikke det finnes, er behandlingen ulovlig. Her finner du en oversikt over de ulike behandlingsgrunnlagene og når de gjelder. 

Skriv ut veileder