Behandlingsgrunnlag

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet

En virksomhet kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse. Det samme gjelder dersom behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt. 

Begge alternativene henviser først og fremst til offentlige myndigheters behandling av personopplysninger, men behandlingsgrunnlaget er også relevant der private virksomheter eksplisitt er tillagt offentlig myndighet eller oppgaver i allmennhetens interesse.

I begge tilfellene må behandlingen også ha hjemmel i lov eller forskrift. Det vil si at behandlingsgrunnlaget må fastsettes i en lov som den behandlingsansvarlige er underlagt.

I motsetning til behandlingsgrunnlaget «nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt», kreves det ikke her at virksomheten er pålagt en plikt.