Behandlingsgrunnlag

Nødvendig for å beskytte vitale interesser

En virksomhet kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å beskytte den registrertes eller en annen persons vitale interesser. Dette behandlingsgrunnlaget er svært snevert. Det må være snakk om behandling av personopplysninger i forbindelse med liv og død eller fare for helsa.

Dette behandlingsgrunnlaget kan normalt ikke brukes for å legitimere masseinnhenting av personopplysninger. Der dette er nødvendig, bør behandlingen ha hjemmel i lov i tråd med «nødvendig for rettslig plikt» eller «nødvendig for oppgave i offentlig interesse eller utøvelse av offentlig myndighet».