Simplifai og NVE, sluttrapport: Digital medarbeider

Veien videre

I dette prosjektet lærte vi at de største utfordringene knyttet til å ha rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger med maskinlæring oppstår i etterlæringsfasen.

Dersom det er et ønske om å kunne bruke maskinlæring for å løse utfordringene med at ikke all relevant dokumentasjon blir arkivert og journalført i tide, anbefaler sandkasseprosjektet at ny arkivlovgivning regulerer dette på en ansvarlig måte.

Deltakerne og Datatilsynet fått mulighet til å diskutere praktiske utfordringer og mulige tiltak for å fremme innebygd personvern i anskaffelse av løsninger som baserer seg på maskinlæring.

Ved å dypdykke i reglene for innebygd personvern har Simplifai fått større forståelse for hvilke krav de kan møte fra mulige kunder som vil kjøpe DAM. NVE har, på sin side, fått større bevissthet om ansvaret for løsningene som behandlingsansvarlig og hvordan direktoratet kan stille krav til løsningene i anskaffelsesfasen. Datatilsynet har lært mer om hvilke behov aktørene har for veiledning og hvordan Datatilsynet kan jobbe videre med å gi  konkrete råd og eksempler.

Sandkasseprosjektet ser et behov for at flere aktører kommer sammen for å løfte kompetansen i offentlig sektor og lage praktiske eksempler på krav det offentlige kan stille i konkurranser om tekniske løsninger. På samme måte som det nå finnes maler for krav til leverandørenes kvalifikasjoner på anskaffelser.no, ønsker vi oss maler for krav til innebygd personvern for digitale verktøy.  Slike eksempler i malverk vil også kunne gi mer forutsigbarhet for leverandørene.

Dersom EUs forslag til forordning om kunstig intelligens, blir vedtatt, blir behovet for å bruke kontrakter for å stille krav til produktene mindre. Forslaget stiller krav til utvalgte produkter som bruker maskinlæringsteknologi, ikke bare til de som bruker produktene.