3. Grenseoverskridende behandling av personopplysninger

  • Når anses behandling av opplysninger som ‘grenseoverskridende’ (bruk flyttskjema)
  • Hvordan identifisere den ‘ledende tilsynsmyndighet’
  • Melding av grenseoverskridende avvik (tekst finnes allerede på Dts nettsider)
14