Høringssvar til Personvernkommisjonen

Vi har gitt høringssvar til Personvernkommisjonens NOU-rapport Ditt personvern – vårt felles ansvar. Datatilsynet er helt enige i at det nå er på høy tid med en nasjonal personvernpolitikk.

- Personvernkommisjonen har levert en grundig, god og viktig utredning. Vi håper NOU-en vil bli fulgt opp med konkrete tiltak som kan styrke personvernet, både for enkeltindividet og for samfunnet i sin helhet, sier direktør Line Coll.

I rapporten trekkes spesielt fram den gjennomgående tendensen til at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet spesielt fram.  

- Den gjennomgående digitaliseringen i samfunnet underbygger viktigheten av et styrket datatilsyn i Norge, sier Coll.

Tre områder for snarlig oppfølging

Avdelingsdirektør Jørgen Skorstad forteller at vi i høringssvaret spesielt har trukket frem tre områder hvor vi mener det er særlig viktig med snarlig oppfølging og handling:

  • Personvern i skolene og barnehagene
  • Utredning av et forbud mot atferdsbasert markedsføring
  • Styrking av Datatilsynet

Godt personvern er viktig i alle sektorer, noe som også gjenspeiles i rapporten. Viktige spørsmål om forvars- og justissektoren er imidlertid utelatt.

- Vi har merket oss at viktige områder innen forsvars- og justissektoren dessverre ikke har blitt innfortolket som en del av Personvernkommisjonens mandat. Dette gjør at vi nå ikke får en nødvendig diskusjon om for eksempel overvåkningstiltak i regi av de hemmelige tjenestene og tilrettelagt innhenting av kommunikasjonsdata, sier Skorstad.

Datatilsynet har levert en 16 sider lang høringsuttalelse, der vi går gjennom og kommenterer alle kapitler i rapporten.  

Gå til høringen av rapporten på regjeringen sine nettsider. 

Last ned