Høringsuttalelser 2019

  • Nei til elevregister

    I 2017 sette regjeringa ned eit utval som skulle sjå på skilnaden mellom kjønn i skuleprestasjonar og utdanningsløp, samt foreslå tiltak for å motverke slike skilnadar. No er utgreiinga komen, men Datatilsynet meiner forslaget om å etablere eit nasjonalt elevregister er dårleg fundert og at det har personvernkonsekvensar som langt overskrid ei eventuell nytte.

  • Høringssvar fra Datatilsynet: Forskrift om medisinske kvalitetsregistre

    Datatilsynet har i dag kommet med høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre.

  • Datatilsynet sier nei til digital masseovervåking av norske borgere

    Datatilsynet mener at Forsvarsdepartementets forslag til ny lov om Etterretningstjenesten er altfor inngripende i retten til privatliv og bør ikke innføres.