Tilsyn med Sysselmesteren på Svalbard

Datatilsynet gjennomførte i vår en kontroll hos Sysselmesteren på Svalbard. Tema for kontrollen var Sysselmesterens behandling av personopplysninger i forbindelse med saksbehandling av visumsøknader og bruk av visuminformasjonssystemet VIS.

Norge deltar i Schengen-samarbeidet, der det er etablert felleseuropeiske systemer og regelverk for behandling av personopplysninger, slik som SIS og VIS. Vi fører tilsyn med norske myndigheters bruk av slike systemer.

Svalbard er ikke en del av Schengen-området. Norske myndigheter krever ikke visum for innreise til Svalbard, men personer med visumplikt til Norge/Schengen må ha visum for å kunne reise til eller fra Svalbard via fastlandet/Schengen-området. Sysselmesteren mottar og behandler søknader om visum fra tredjelandsborgere som er bosatt på Svalbard, turister og andre tilreisende.

Pålegg fra Datatilsynet

Gjennom tilsynet ble det avdekket avvik knyttet til behandlingsansvar og internkontroll. Datatilsynet har derfor pålagt Sysselmesteren på Svalbard å klargjøre og dokumentere ansvarsfordelingen mellom Sysselmesteren og Utlendingsdirektoratet for behandling av personopplysninger i visuminformasjonssystemet VIS. Sysselmesteren er videre pålagt å etablere internkontroll som er tilpasset sin virksomhet og sitt behandlingsansvar.

Vi har gitt en frist til 31. januar 2023 for å gjennomføre påleggene.

Mer om visuminformasjonssystemet VIS

For å forbedre gjennomføringen av felles visumpolitikk, konsulært samarbeid og konsultasjoner mellom sentrale konsulære myndigheter, er det etablert et eget informasjonssystem: visuminformasjonssystemet VIS. VIS består av en sentralenhet for visumopplysninger, nasjonale enheter for hvert land som deltar i Schengen-samarbeidet og en kommunikasjonsstruktur mellom disse. Den nasjonale behandlingen av personopplysninger i tilknytning til visuminformasjonssystemet er regulert i utlendingsloven §§ 102 flg.

Du kan lese mer om VIS på våre nettsider.

Last ned