Vedtak om sletting av søketreff

Datatilsynet pålegger Google å slette tre søketreff.

Bakgrunnen for saken er en klage fra en privatperson som ønsket visse søketreff slettet fra Google. Datatilsynet fattet vedtaket den 14. juni.

Sakens nærmere omstendighet er unntatt offentlighet for å skjerme klagers identitet.

Les også

Rett til sletting

Hvordan ber jeg om sletting av søketreff i søkemotorer?