Erklæring om korona og behandling av personopplysninger

Innhold

Kjerneprinsipper for behandling av personopplysninger

Personopplysninger som er nødvendige for å oppnå målene man søker, skal behandles etter spesifikke og uttrykkelig angitte formål.

Den registrerte skal motta åpen (transparent) informasjon om behandlingen som utføres og dennes hovedfunksjoner, inkludert oppbevaringsperioden for den innsamlede dataen og formålet med behandlingen. Informasjonen skal gis på en kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte, på et klart og enkelt språk.

Det er viktig å vedta tilstrekkelige sikkerhetstiltak og retningslinjer for konfidensialitet for å sikre at personopplysninger ikke deles med uautoriserte parter. Tiltak som innføres for å håndtere den foreliggende nødsituasjonen og den underliggende beslutningsprosessen skal være tilstrekkelig dokumentert.

Veileder navigasjon

3. Kjerneprinsipper for behandling av personopplysninger