Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Kameraovervåking - hva er lov?

Hvem kan se opptakene, og hva kan de brukes til?

I utgangspunktet kan opptakene bare utleveres til politiet, men dersom du er filmet, har du innsynsrett. Du må være forsiktig med å publisere opptakene på nett.Hva kan virksomheten bruke opptakene til?

Hva opptakene kan brukes til, kommer an på hva det forhåndsdefinerte formålet med overvåkingen er. Man skal alltid bruke opptakene i tråd med dette formålet. Det er ikke lov å bruke opptakene til andre ting som er uforenlig med det opprinnelige formålet (for eksempel bruke opptak fra sikkerhetskamera til å følge med på hvordan arbeidstakerne jobber). Du kan lese mer om formålsbegrensningen i del tre av denne veilederen

Utlevering

Opptak kan bare utleveres til politiet for etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker, med mindre en lovbestemt taushetsplikt er til hinder for det. Opptak kan også utleveres hvis utleveringsadgang følger av lov. Ut over dette kan ikke opptak leveres ut eller vises til utenforstående uten at de som er med på opptaket samtykker.

Innsyn

Personer har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om dem. Det gjelder også for overvåkingsopptak, men retten til innsyn gjelder bare for de delene av opptakene hvor vedkommende selv er avbildet. Det skal mye til for å nekte innsyn.

Rett til innsyn betyr ikke at man har rett på en kopi av opptaket, men man må kunne få se opptaket. Dersom andres personvern eller sikkerhetsgrunner ikke er til hinder, kan den det gjelder få kopi av det aktuelle opptaket.

Les mer om retten til innsyn

Publisering

Det er ikke tillatt å dele opptak med andre eller publisere opptak på internett uten samtykke fra alle som kan identifiseres. Brudd på dette vil kunne føre til bøter.