Kameraovervåking - hva er lov?

Hvordan kan opptakene brukes?

Hva opptakene kan brukes til, kommer an på hva det forhåndsdefinerte formålet med overvåkingen er. Man har bare lov til å bruke opptakene i tråd med dette formålet. Det er heller ikke fritt frem å utlevere opptak til andre utenfor virksomheten.

Ved en hendelse må virksomheter ha rutiner for hvilke arbeidstakere som kan se på opptaket og hvordan personopplysningene håndteres i den videre prosessen.

Som regel kan opptak utleveres til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker. Ut over dette er regelen at man må ha samtykke fra de som er på opptakene for å utlevere dem - med mindre man kan dokumentere at man har et annet behandlingsgrunnlag for utleveringen. Å legge ut opptakene på internett uten den enkeltes samtykke er i utgangspunktet en grov personvernkrenkelse, og Datatilsynet har tidligere gitt overtredelsesgebyr til virksomheter som har gjort dette.

Eksempel

En virksomhet har kameraovervåking for å avdekke hærverk. Virksomheten oppdager at det har blitt tagget på en bygning på virksomhetens eiendom. I tråd med interne rutiner ser sikkerhetsansvarlig på det aktuelle opptaket for å prøve å oppklare saken. Virksomheten bestemmer seg for å politianmelde forholdet og utleverer opptaket til politiet.

Alle som er registrert hos en virksomhet har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om seg selv. Det gjelder også for overvåkingsopptak, men retten til innsyn gjelder bare for de delene av opptakene hvor vedkommende selv er avbildet. Det er viktig at virksomheten har rutiner for å etterleve alle rettighetene de som er registrert har.