Bruk av Google Chromebook og G Suite for Education (og andre skytjenester) i grunnskolen

Overordnet om kommunenes bruk av Google-pakken

Chromebook er en bærbar datamaskin som finnes i flere varianter og er utstyrt med operativsystemet Chrome OS. G Suite for Education (GSFE) er en skytjeneste med kontorverktøy. I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan kommunene benytter disse delene av Google-pakken.

Chromebook og Chrome OS

Ved skoler som tar i bruk disse løsningene, får elevene utdelt Google Chromebook. Dette er en bærbar datamaskin med tilsvarende utstyr som andre bærbare datamaskiner; webkamera, mikrofon, høyttaler, USB-porter og så videre. Google produserer ikke Chromebook selv – dette gjøres av tradisjonelle produsenter (Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo og Samsung). Det finnes derfor flere forskjellige utgaver av Chromebook med ulike spesifikasjoner.

Chromebook er utstyrt med operativsystemet Chrome OS. Nettleseren Google Chrome er en integrert del av Chrome OS. Google har ikke lagt opp til at man skal kunne installere andre operativsystemer på en Chromebook. Det vil for eksempel si at man ikke kan benytte Microsoft Windows.

Måten Chromebook og Chrome OS er satt opp på er i stor grad lik mobiltelefoner, i den forstand at brukeren er låst til produsenten sitt økosystem. Det vil for eksempel si at Google har lagt opp til at alle apper installeres via Google Play. Systemet og appene oppdateres i utgangspunktet automatisk.

G Suite for Education

Kommunene benytter skytjenesten G Suite for Education (GSFE) for skolearbeidet. I praksis kan GSFE benyttes gjennom hvilken som helst nettleser. Man er altså ikke avhengig av å benytte nettleseren Chrome eller datamaskinen Chromebook. Google tilbyr to varianter av GSFE – en gratisversjon og en betalingsversjon. Gjennom betalingsversjonen får kommunens administratorer blant annet tilgang til et sikkerhetssenter og kan velge lagringsregion (USA eller Europa) for dataene. Gratisversjonen har ikke disse mulighetene.

GSFE er oppdelt i kjernetjenester («core services») og tilleggstjenester («additional products»/ «additional services»). Kjernetjenestene er alltid tilgjengelige i løsningen, mens tilleggstjenestene er valgfrie for kommunene å ta i bruk. Kommunene vi har undersøkt har kun valgt å ta i bruk kjernetjenestene. I vilkårene skriver Google i punkt 1.4: «Google formidler ikke annonser i tjenestene eller bruker kundedata til reklameformål». Tilleggstjenestene er mindre personvernvennlige – Google kan både profilere brukerne og tilby rettet markedsføring gjennom disse.

Det er verdt å merke seg at vilkåret ovenfor kun omfatter GSFE. Nettleseren Google Chrome er ikke en del av GSFE, men av Chrome OS. Det vil si at elevene kan bli profilert og servert reklame ved vanlig nettsurfing, på lik linje med nettsurfing fra andre datamaskiner og gjennom andre nettlesere.

GSFE er en del av Google sin «Cloud»-tjenesteplattform. Det betyr at behandling av opplysninger gjennom GSFE hovedsakelig foregår på Google, og deres underleverandører, sine servere. For elevene omfatter dette for eksempel kommunikasjonen deres gjennom Gmail, Hangouts, Chat og Meet, i tillegg til skolearbeidet de gjør i Docs, Sheets og Slides som lagres på Drive. Hensikten med skytjenester er blant annet at det skal være lett å samarbeide om/i dokumenter og dele dokumenter med andre.

Teknisk konfigurasjon av Chromebook og G Suite for Education

Kommunene registrerer et eget domene for hver skole (xskolen.no) eller benytter et underdomene av kommunens domene (xskolen.ykommunen.kommune.no). Når kommunen registrerer et domene er dette under kommunens kontroll, uavhengig om det brukes .no, .com eller andre endelser. I praksis har det ingenting å si om det er et norsk eller utenlandsk domene, ettersom domenet må konfigureres slik at det videresender all trafikk til Google sine servere.

Alle Chromebook-er må innrulleres i kommunens administrasjonsgrensesnitt for GSFE før noen logger på den enkelte Chromebook. Hvis ikke vil ikke innstillingene som kommunen har satt for bruk av Chromebook og GSFE gjelde på enheten. Gjennom administrasjonsgrensesnittet kan kommunen administrere alle innrullerte Chromebook-er og elevenes bruk av GSFE sentralt, forutsatt at innrulleringen er gjort på korrekt måte.

Kommunene oppretter brukerkontoer med tilhørende e-postadresser () for elevene gjennom administrasjonsgrensesnittet i GSFE. Brukerkontoene kan også synkroniseres med Feide gjennom bruk av «Security Assertion Markup Language» (SAML).
Les mer om Feide-innlogging på Google Apps for Education (lovas.info)

Hver elev trenger en brukerkonto for å logge på Chromebook-en og få tilgang til applikasjonene innen GSFE.

Gjennom administrasjonsgrensesnittet i løsningen kan kommunen sette en rekke sentrale innstillinger og begrensninger som vil gjelde for alle brukere og Chomebook-er. Her kan de for eksempel konfigurere løsningen slik at elever ikke kan finne andre elever gjennom søkefunksjonen, eller at elevene ikke skal kunne motta eller sende e-post fra eller til andre domener enn xskolen.no.