Bruk av Google Chromebook og G Suite for Education (og andre skytjenester) i grunnskolen

Krav om innebygget personvern og personvern som standardinnstilling

Kommunene har plikt til å sikre at alle løsninger de benytter til behandling av personopplysninger, har innebygd personvern og personvern som standardinnstilling.

Dette betyr blant annet at løsningene skal være utviklet på en måte som gjør at det er praktisk mulig å ivareta personvernet til brukerne (på en enkel måte). I tillegg skal alle innstillinger i løsningen som kan påvirke personvernet være innstilt på det mest personvernvennlige alternativet. Kommunene må kunne demonstrere at kravet til innebygd personvern etterleves i løsninger de pålegger elevene å bruke.

Les vår generelle veiledning om innebygd personvern