Overvåking av ansattes bruk av elektronisk utstyr

Råd til arbeidsgiveren og arbeidstakeren

For arbeidsgiveren

 1. Vurder om tiltaket er lovlig, også dersom dere tar i bruk hyllevare.
 2. Sett dere inn i hva innebygd personvern er.
 3. Vurder personvernkonsekvensene (DPIA) for arbeidstakerne (artikkel 35 i personvernforordningen). Hvis det behandles personopplysninger for systematisk monitorering av ansatte, for eksempel overvåking av ansattes internettaktivitet, elektroniske kommunikasjon og kameraovervåking, må virksomheten gjennomføre en DPIA.

  Merk at dette blant annet også innebærer å:
  • innhente synspunkter fra de ansatte eller deres representanter (artikkel 35 nr. 9)
  • rådføre dere med personvernombudet, dersom dere har det (artikkel 35 nr. 2) 
 4. Vurder av informasjonssikkerheten før dere setter i gang tiltak for sikkerhetsformål.
 5. Undersøk om drøfting med de tillitsvalgte er pålagt i tariffavtalen, dersom dere har inngått en.
 6. Undersøk om tiltaket er et kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven, slik at det er påbudt å drøfte tiltaket med de tillitsvalgte.
 7. Gi informasjon til de ansatte. En arbeidsgiver har plikt til å informere de ansatte om hvilke opplysninger som blir registrert.

For arbeidstakerne

 1. Sett dere inn i ny teknologi og grunnleggende regler for personvern, slik at dere kan gi gode innspill til arbeidsgiveren
 2. Gjør deg kjent med rettighetene dine etter personvernforordningen.
 3. Dersom arbeidsgiveren din planlegger å innføre tiltak, og du er usikker på lovligheten, kan du:

Dersom du mener at arbeidsgiveren overvåker deg ulovlig, har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Veileder navigasjon

5. Råd til arbeidsgiveren og arbeidstakeren