Overvåking av ansattes bruk av elektronisk utstyr

Sjekkliste for arbeidsgiveren

Vi har laget en kort oppsummering / sjekkliste dere kan gå gjennom dersom dere er usikre på om tiltaket dere vurderer å innføre vil være omfattet av forbudet mot å overvåke arbeidstakeres elektroniske utstyr. 

1. Innebærer tiltaket behandling av personopplysninger?

Hvis ja: Tiltaket må oppfylle de generelle kravene i personopplysningsloven og personvernforordningen. Gå videre til punkt 2.
Hvis nei: Reglene i personvernregelverket gjelder ikke.

2. Omfatter tiltaket: 

  • arbeidstakeres bruk av elektronisk utstyr, herunder internett?
  • overvåking?
  • at arbeidsgiveren får tilgang til opplysningene?

Hvis ja på alle disse: Gå videre til punkt 3.
Hvis nei på ett eller flere: Tiltaket omfattes ikke av forbudet mot overvåking i e-postforskriften, men må oppfylle de generelle kravene i personopplysningsloven med personvernforordningen.

3. Skjer overvåkingen for noen av disse formålene:

  • Administrere virksomhetens datanettverk?
  • Avdekke eller oppklare sikkerhetsbrudd i nettverket?

Hvis ja på et av disse: Unntaket er oppfylt. Tiltaket er lovlig, så lenge det oppfyller kravene i personvernforordningen.
Hvis nei: Tiltaket er ulovlig.