Ny kredittopplysningslov med forskrift har trådt i kraft

Den nye kredittopplysningsloven med forskrift trådte i kraft 1. juli 2022. Samtidig ble overgangsbestemmelsene om behandling av personopplysninger opphevet. Den nye kredittopplysningsloven erstatter den tidligere konsesjonsordningen.

Det at konsesjonsordningen er fjernet betyr at det ikke lenger er nødvendig å søke om tillatelse til å drive kredittopplysningsvirksomhet. For virksomheter som allerede har en konsesjon, faller den bort og blir erstattet med regulering i kredittopplysningsloven.

For Datatilsynet innebærer endringen at vi nå skal kontrollere etterlevelse av regelverket gjennom tilsyn i stedet for å forhåndsgodkjenne behandlinger gjennom konsesjonssøknader.

Flere endringer

En del av bestemmelsene i den tidligere standardkonsesjonen og personopplysningsforskriften er videreført, slik som kravet til saklig behov for utlevering av kredittopplysninger. Det er imidlertid også en del endringer, blant annet skal alle enkeltpersonforetak behandles som fysiske personer, retten til å sette kredittsperre gjelder nå alle registrerte, også enkeltpersonforetak og juridiske personer. Videre stiller loven krav om at alle må legitimerer seg med elektronisk ID for å registrere eller oppheve kredittsperre.

Ny veiledning om kredittvurdering

Vi har laget ny veiledning om kredittvurdering. Vi går der gjennom den nye kredittopplysningsloven og vilkårene den stiller ovenfor selskaper som skal drive med kredittopplysningsvirksomhet. Vi har også laget veiledning for virksomheter som ønsker å bestille en kredittvurderinger og for de som har blitt utsatt for en kredittvurdering.