Råd til deg som er utsatt for ID-tyveri

Dersom du er utsatt for identitetstyveri, er det svært viktig å handle raskt for å forsøke å begrense skadene.

Hvis noen misbruker identiteten din bør du: 

  • Anmelde ID-tyveriet til politiet (politiet.no)
  • Ta kontakt med alle virksomheter du har et kundeforhold til og som har personopplysninger om deg. Det kan være forsikring- eller kredittkortselskap, banker eller andre virksomheter. Fortell dem at du er utsatt for ID-tyveri for å sjekke om de har blitt kontaktet av ID-tyven og be dem være på vakt mot falske henvendelser.
  • Reager umiddelbart dersom du mottar informasjon om at det er opprettet en ny konto i ditt navn eller at dispensasjons- eller brukerrettigheter for kontoer er endret.
  • Steng umiddelbart kontoer som har blitt utsatt for uautoriserte disposisjoner, og be om skriftlig bekreftelse på at kontoen er stengt.
  • Sørg for å si ifra om transaksjoner du ikke kjenner til kreditt- eller kortselskap med engang du oppdager dem. 
  • Følg nøye med på postgangen din. Dersom du har mistanke om at noen kan ha endret adressen din må du ta kontakt med Posten umiddelbart.
  • Be om frivillig sperring av kreditt hos kredittopplysningsbyråene. De fleste som yter kreditt vil kredittvurdere deg gjennom et slikt byrå. Ved å legge inn en frivillig sperre mot kredittvurdering hos slike selskaper vil du kunne hindre at uvedkommende får kreditt i ditt navn. 
    Les mer om kredittvurdering og sperring