Arendalsuka: Debatt om strømming av barneidrett

De siste årene har stadig flere arrangementer for barn blitt filmet og lagt ut på internett. Men hvordan kan vi ivareta barnas rett til personvern samtidig som teknologien muliggjør deling med familie og venner som aldri før? Vi tok debatten! Og det ble både strømmet og tatt opptak.

Tid: onsdag 16. august kl. 16.30 – 17.30

(Opptak fra debatten ligger nederst i denne saken.)

Utviklingen med å filme og dele idrettsarrangementer skjøt fart under koronapandemien. Slik praksis har store fordeler og er til glede for mange. Samtidig har foresatte, trenere og andre ytret bekymringer for at stadig flere idrettsarrangementer for barn filmes og deles på internett.

Som voksne har vi imidlertid et ansvar for å sikre at idretten er en trygg arena hvor barn kan utfolde seg sportslig. Ivaretar vi barns rett til personvern hvis også fritidsaktiviteter filmes og gjøres tilgjengelig for allmennheten?

Vi arrangerte debatten "En uforglemmelig barndom eller en barndom du helst vil glemme?" der disse problemstillingene ble diskutert. Panelet besto av:

  • Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær, Norsk redaktørforening
  • Leif Welhaven, journalist, VG
  • Pål Kristen Rønnevik, leder, NIF digital
  • Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet
  • Line Coll, direktør, Datatilsynet
  • Sara Eline Grønvold, spesialrådgiver, Redd Barna (ordstyrer)

Les også på arrangementssiden på arendalsuka.no

Se debatten om strømming av barneidrett

Strømming av idrettsarrangement for barn og unge

Strømming av idrett faller inn under personvernregelverket, og vi har laget veiledning om hvilke regler som gjelder for strømming av idrettsarrangement for barn og unge.

Veiledningen er særlig rettet mot de som strømmer eller publiserer opptak, men vil også gi nyttig informasjon til foresatte og medlemmer av idrettsklubber.

Strømming av idrettsarrangement for barn og unge