Strømming av idrettsarrangement for barn

Strømming av idrett reguleres av personvernregelverket. Datatilsynet har nå publisert ny veiledning om strømming av idrettsarrangement for barn og unge for å hjelpe til med å tydeliggjøre reglene.

Veiledningen er særlig rettet mot de som strømmer eller publiserer opptak av idrettsarrangementer, men vil også gi nyttig informasjon til foresatte og medlemmer av idrettsklubber.

– Et sentralt budskap er at strømming av idretter hvor flere barn eller unge filmes samtidig, som hovedregel ikke vil kunne gjennomføres lovlig etter personvernregelverket, med mindre det er snakk om toppidrett med allmenn interesse, sier direktør i Datatilsynet, Line Coll. – For strømming av individuelle idretter hvor vanligvis bare ett eller to barn filmes, må det normalt hentes inn gyldig samtykke fra hver av barnets foreldre.

Veiledningen gir en oversikt over viktige plikter du som strømmer idrettsarrangementer for barn har. For beslutningstakere innen strømming av barns idrettsarrangementer kan det i tillegg oppstå etiske eller politiske problemstillinger, men disse faller utenfor Datatilsynets myndighetsområde.

Les hele veiledningen om strømming av idrettsarrangement for barn

Ønsker innspill

De siste årene har stadig flere idrettsarrangementer for barn og unge blitt filmet og lagt ut på internett. Utviklingen skjøt særlig fart under koronapandemien.

Vi får en økende mengde henvendelser om dette temaet, fra både foresatte, klubber, arenaeiere og andre involverte aktører, og flere er bekymret for utviklingen, sier Coll.

Innholdet i veiledningen vil nå også sendes til Norges idrettsforbund, Kommunesektorens organisasjon, Barneombudet og de største private aktørene innen strømming av norsk breddeidrett for innspill. Det er verdifullt for Datatilsynets veiledningsarbeid å få tilbakemelding fra de som er beslutningstakere og andre interessenter knyttet til strømming av idrettsarrangementer for barn, blant annet om hvilke øvrige problemstillinger eller praktiske situasjoner det er behov for veiledning om.

Andre som ønsker å komme med innspill, er også velkomne til å gjøre dette. Innspillene må sendes innen 30. juni til . Innspillene vil ikke besvares, men vi vil lese alt og ta det med oss i det videre arbeidet med veiledning om strømming av idrettsarrangementer for barn.